Van Zundert Advies is er voor jou.

Wij zijn jouw adviseur op het gebied van verzekeringen, arbeidsrisico, pensioen. We behartigen jouw belangen. Persoonlijk.

Uiteenlopend van het gezin met de benodigde schadeverzekeringen, de ZZP-er met zijn vragen over zijn arbeidsrisico, maar zeker ook MKB-bedrijven en grote ondernemingen met specifieke vraagstukken over hun bedrijfsmatige risico’s en de steeds veranderende wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid van werkgevers.

Waarom Van Zundert Advies?

Omdat we op een oprechte manier écht voor je klaarstaan. Van een eerlijk advies tot het tijdig inschakelen van een schade-expert, we zijn er voor je als het nodig is. Daar maken we het verschil, omdat we je echt kennen, omdat je bij ons geen nummer bent.

Gewoon goed geregeld dus. Daar staan we voor.

Samenwerken voor de beste oplossing.

Door onze samenwerking met Polaris hebben wij naast de volmacht van Polaris Assuradeuren een groot aantal samenwerkende verzekeraars. Zo kunnen we, samen met onze collega’s, altijd een oplossing bieden voor de meest uiteenlopende risico’s. Schade bijvoorbeeld. Natuurlijk probeert iedereen schade te voorkomen. Als er onverhoopt toch een schade ontstaat, geeft het ons een goed gevoel als we kunnen helpen.

We ontzorgen je. We lossen het op.

We gaan graag met je in gesprek.

Of het nu gaat om ondernemers die ons laten meekijken in hun ‘unieke eigen keuken’ of voor jou als particulier aan je keukentafel.

Op deze manier kunnen wij een goed gesprek voeren over je bedrijfsvoering en de eventuele risico’s die hiermee gepaard gaan, of beantwoorden we je vragen over je gewenste verzekering. Gewoon bij jou aan tafel. Daar ontstaan toch altijd de beste gesprekken. Juist het met particuliere en bedrijfsmatige relaties in gesprek gaan vinden wij het leukste aan ons werk. Ze vertellen hoe trots ze zijn op hun gezin en/of bedrijf. Niet voor niets noemen we dit vaak je kostbaarste bezit. Dat je daar zuinig op bent begrijpen we als geen ander.

Aan de hand van deze gesprekken geven we onze relaties een advies over de te nemen preventieve maatregelen en de eventueel benodigde verzekeringsoplossingen. Juist de combinatie van het geven van een deskundig advies en het opbouwen van een persoonlijke vertrouwensrelatie met onze relaties geven ons energie.

Wij hebben wat jij nodig hebt.

Particuliere verzekeringen

Het regelen van je verzekeringen is misschien niet je grootste hobby. Veel financiële producten lijken vaak complex en ingewikkeld. Om je een toelichting te geven over de diverse soorten verzekeringen, hierbij een korte toelichting.

Wil je meer weten?
Neem gerust contact met ons op.

Een bal door de ruit van de buren, een kras op de auto, een omgestoten hete kop koffie. Het is zo gebeurd. Gelukkig kun je jezelf hiertegen goed verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van jou en je gezin voor materiële schade en letselschade die per ongeluk aan iemand wordt toegebracht.
Een lekkage, een brand, diefstal zorgt ervoor dat je spullen in huis beschadigen. Een inboedelverzekering dekt de schade aan deze spullen in huis. Deze verzekering kan ook worden uitgebreid met een zogenaamde buitenhuisdekking, zodat bepaalde spullen tot een bepaald bedrag ook buiten de deur verzekerd zijn.
Schade aan je woonhuis, schuur en garage door onder andere brand, waterschade of storm wordt gedekt door de opstalverzekering.
Heb je een conflict met bijvoorbeeld je werkgever, een leverancier of een zorgverlener? Via je rechtsbijstandverzekering kun je juridische hulp inschakelen. De verzekering bestaat uit modules zoals inkomen, verkeer en medisch. Wij bekijken samen met je wat het beste bij je situatie past.

Als je ondernemer bent, kun je voor zakelijke geschillen een aparte rechtsbijstandverzekering af te sluiten. De particuliere verzekering dekt geen bedrijfsmatige conflicten.

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt, heb je minder inkomen. In zo’n situatie is het lastig om je vaste lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en licht te betalen. De woonlastenverzekering biedt compensatie voor dit inkomensverlies.

In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een basisverzekering af te sluiten die de kosten voor medische behandelingen dekt. Passend bij je situatie kun je extra verzekeringen afsluiten. Wil je een offerte voor een zorgverzekering?

https://info.upiva.nl/tpc-polaris-verzekeringen-bv

Je kunt ook deelnemen aan een collectief. Wij verzorgen voor enkele bedrijven uit de regio de collectieve polis.

Het kopen van een eigen huis doe je niet zomaar. Je hebt eigen geld nodig en meestal ook een hypotheek. Het gaat vaak over grote bedragen, dus het is verstandig om je hierin goed te verdiepen en om je goed te laten adviseren.

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onze krachten gebundeld met andere regionale adviseurs.

In Nederland ben je verplicht je auto te verzekeren. Er zijn 3 mogelijkheden.

 • WA: de wettelijke aansprakelijkheid is verplicht en dekt de financiële gevolgen als je aansprakelijk bent. Eventuele schade aan je eigen voertuig is niet gedekt.
 • WA+beperkt casco: naast de WA-dekking, krijg je ook de schade aan je eigen voertuig vergoed als deze is veroorzaakt door storm, brand of bliksem. Ook diefstal en ruitbreuk is in dit geval gedekt.
 • WA+volledig casco: deze vorm wordt ook wel all risk genoemd. Het is de meest uitgebreide verzekeringsvorm. Naast bovenstaande ben je ook verzekerd voor schade die je zelf veroorzaakt aan je auto.

Er zit veel verschil in premie en voorwaarden. Wij adviseren je graag over welke verzekering het beste bij je persoonlijke situatie past.

Net zoals bij een auto is ook elke motorrijder verplicht een motorverzekering af te sluiten.

Hier gelden dezelfde vormen als bij een autoverzekering.

 • WA: de wettelijke aansprakelijkheid is verplicht en dekt de financiële gevolgen als je aansprakelijk bent. Eventuele schade aan je eigen voertuig is niet gedekt.
 • WA+beperkt casco: naast de WA-dekking, krijg je ook de schade aan je eigen voertuig vergoed als deze is veroorzaakt door storm, brand of bliksem. Ook diefstal en ruitbreuk is in dit geval gedekt.
 • WA+volledig casco: deze vorm wordt ook wel all risk genoemd. Het is de meest uitgebreide verzekeringsvorm. Naast bovenstaande ben je ook verzekerd voor schade die je zelf veroorzaakt aan je motor.
Of je een weekendje weg gaat of een lange reis gaat maken, een reisverzekering zorgt ervoor dat je met een gerust gevoel op vakantie gaat. Je stelt samen met ons je reisverzekering samen. Zo kies je bijvoorbeeld voor extra dekking omdat je gaat skiën of wil je extra spullen verzekeringen omdat je dure fotografiespullen mee op reis neemt. De reisverzekering kun je afsluiten op het moment je op reis gaat of doorlopend.

Door een onverwachte gebeurtenis kan het zijn dat je je reis moet afzeggen. Via een annuleringsverzekering kun je de kosten die je al gemaakt hebt terug krijgen. Deze dekking kun je aanvullend afsluiten binnen je doorlopende reisverzekering.

Ga je met een camper, caravan of boot op vakantie? Sluit hiervoor dan een verzekering af. Zo is niet alleen je caravan, camper of boot verzekerd voor schade, ook de inboedel en andere accessoires vallen in de meeste gevallen onder de dekking.

Zakelijke verzekeringen

Als ondernemer loop je financiële risico’s. Je wil deze voorkomen en zonodig afdekken. Is het regelen en onderhouden van jullie verzekeringen niet iets waar je zelf dagelijks mee bezig wil zijn?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.
Graag gaan wij met je in gesprek om je ondernemers- en werkgeversrisico’s te bespreken.

Algemene verzekeringen

Een aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) beschermt het bedrijfsvermogen tegen aanspraken van derden waarvoor je bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden. Derden zijn: een willekeurige derde; een cliënt van je bedrijf; een werknemer of ondergeschikte.

De AVB biedt dekking tegen zowel zaak- als personenschade en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB biedt ook dekking voor schade die verzekerden elkaar onderling toebrengen. Zuivere vermogensschade (schade waar geen zaak- of personenschade aan vooraf gegaan is) is op een AVB niet gedekt.

Als je je vak uitoefent kun je fouten maken. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verleent dekking voor deze aansprakelijkheid.

Het is verstandig om je hier goed over te laten adviseren. Er zit namelijk verschil in dekking. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken uitsluitend zuivere vermogensschade. Letselschade of zaakschade kunnen worden meeverzekerd door deze verzekering uit te breiden met een bedrijfsaansprakelijkheidsdekking.

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. De dekking heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade . Een andere benaming voor deze verzekering is Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen.

De verzekering biedt dekking voor de saneringskosten van bodem en water op de locatie van de verzekerde en op locaties van derden als de verontreiniging is toegebracht vanaf de locatie van de verzekerde. Het maakt niet uit of de verzekerde aansprakelijk is voor de vervuiling. De vervuiling moet een gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis die zich heeft voorgedaan op de locatie van verzekerde. In Nederland geldt de vervuiler betaalt.

Kwaadwillenden tasten systemen voortdurend af op zoek naar de zwakheden in de beveiliging van systemen die toegang hebben tot waardevolle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Veel bedrijven denken dat het met inbreuken op de privacy en gegevens wel los zal lopen, maar dat is een misvatting, zoals blijkt uit de volgende drie feiten:

 • Nog nooit waren omvang en kosten van inbreuken zo hoog als nu
 • Elke sector en elk bedrijf, van groot tot klein, loopt risico
 • Geen enkele organisatie is immuun voor interne en externe bedreigingen

Een algemeen geldende aanpak om cyber en data risico’s adequaat af te dekken bestaat niet. Bedrijven moeten elk hun eigen risico’s in kaart brengen en verzekeringen afsluiten ter dekking van de risico’s die inherent zijn aan hun specifieke activiteiten. Een cyberriskverzekering is daarom bij een groot deel van de Nederlandse bedrijven een belangrijke verzekering.

Een juiste inventarisatie is van groot belang bij het vaststellen van de correcte verzekerde bedragen. We gaan hierover graag met je in gesprek.

Bij een zakelijk conflict schakel je via je rechtsbijstandverzekering juridische hulp in.

De kosten van de juridische geschillen worden alleen vergoed, als het geschil bij het afsluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten was. In de meeste rechtsbijstandverzekeringen wordt een zogenaamde wachttermijn opgenomen (meestal 3 maanden.)

Op de rechtsbijstandverzekering zijn in principe alle juridische geschillen verzekerd, maar de meeste polissen kennen een aantal uitsluitingen. Meestal is uitgesloten: echtscheiding, fiscale kwesties, faillissement, incassovorderingen e.d.. Sommige van die uitsluitingen zijn tegen extra premie wel weer mee te verzekeren.

Wij kijken graag met je mee welke dekking het beste past bij je bedrijf.

Gebouw en Inventaris

Als je een eigen bedrijfspand hebt is het verstandig je te verzekeren tegen eventuele schade aan dit pand. Meestal wordt deze verzekering verplicht gesteld door de hypotheekverstrekker.

De verzekering stelt je bij schade aan het pand schadeloos voor het herstellen of vervangen van die schade. Dit kan zijn in de vorm van geld of in natura c.q. diensten, bijvoorbeeld na een brand komt een schoonmaakploeg de rommel opruimen en stuurt de nota rechtstreeks aan de verzekeraar. De schade wordt alleen binnen de voorwaarden vergoed.

Verzekering van spiegelglas, venster en ander glas dienende tot lichtdoorlating tegen breuk en soms ook tegen beschadiging. Vergoeding vindt meestal in natura plaats. In dat geval draagt de verzekeraar er zorg voor dat het gebroken glas door glas van dezelfde kwaliteit wordt vervangen. Ook komt voor dat de verzekeraar op basis van de reparatienota de schade in geld vergoedt. De premie wordt berekend naar de oppervlakte en de soort van het glas.

Verzekering tegen geldelijk verlies door huurderving ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de verhuurde, meestal onroerende, zaken door een in de polis genoemd gevaar. Onder uitgebreide opstalpolissen wordt veelal een aanvullende dekking gegeven voor huurderving, tot 10% van de materiële schade.

Lichtreclame aan de gevel of in het gebouw vertegenwoordigt een behoorlijke waarde en neon- of perspex reclame is extra gevoelig voor schade door bijvoorbeeld vandalisme en bijzondere weersomstandigheden. Schade aan lichtreclame wordt door de gebouwenverzekering en de goederen- en inventarisverzekering gedekt tot vaak een maximum van € 2.500,00. De aanvullende lichtreclameverzekering vergoedt zowel schade aan de verlichting als aan de elektronische installatie.

Een goederen- en inventarisverzekering verzekert de goederenvoorraad en de inventaris van je bedrijf. De goederenvoorraad is de werkvoorraad van het bedrijf. De inventaris is de inboedel van een bedrijf.
De Monstercollectieverzekering verzekert zaken die je aan je klanten toont of demonstreert. Risico’s die je loopt tijdens het vervoer en verblijf buiten de deur zijn gedekt. Zo kun je met een gerust hart met je kostbare collectie op pad gaan.

Met de monstercollectieverzekering ben je op all-risk condities gedekt tijdens het transport tussen je bedrijfsgebouw(en), je woonhuis, de woonhuizen van je personeel en de bedrijfsgebouwen van je klanten. Ook tijdens het verblijf in andere panden dan je bedrijfsgebouw is je collectie verzekerd. Het maakt niet uit of de collectie je eigendom is, aan je verhuurd is of in bruikleen of in consignatie is gegeven.

De bedrijfsschadeverzekering beschermt je als ondernemer tegen het risico van inkomens- of omzetverlies als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Om het verzekerde bedrag te bepalen bekijken we wat de financiële gevolgen zijn van een volledige bedrijfstilstand. Bijvoorbeeld wanneer je bedrijf door brand volledig stil komt te liggen wordt er niets meer geproduceerd. Als na verloop van tijd de voorraden op zijn, wordt er niets meer verkocht en is er geen omzet. De vaste kosten zoals personeelskosten lopen wel gewoon door. Dit risico is te verzekeren op de bedrijfsschadeverzekering.

De reconstructieverzekering dekt de kosten voor het reconstrueren van administratieve, boekhoudkundige of technische gegevensbestanden, als deze bestanden als gevolg van een gedekte gebeurtenis verloren zijn gegaan. Dergelijke kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking op de goederen- en inventarisverzekering omdat daarop alleen de materiële schade gedekt is en niet de kosten die gemaakt worden om de gegevens op te sporen en te verzamelen.

Transport en vervoer

In Nederland ben je verplicht je auto te verzekeren. Er zijn 3 mogelijkheden.

 • WA: de wettelijke aansprakelijkheid is verplicht en dekt de financiële gevolgen als je aansprakelijk bent. Eventuele schade aan je eigen voertuig is niet gedekt.
 • WA+beperkt casco: naast de WA-dekking, krijgt u ook de schade aan uw eigen voertuig vergoed als deze is veroorzaakt door storm, brand of bliksem. Ook diefstal en ruitbreuk is in dit geval gedekt.
 • WA+volledig casco: deze vorm wordt ook wel all risk genoemd. Het is de meest uitgebreide verzekeringsvorm. Naast bovenstaande ben je ook verzekerd voor schade die je zelf veroorzaakt aan je auto.

Er zit veel verschil in premie en voorwaarden. Wij adviseren je graag over welke verzekering het beste bij je persoonlijke situatie past.

Hieronder verstaan we gemotoriseerde werktuigen die op het land worden gebruikt zoals tractors, heftrucks, kranen, graafmachines. Ook drijvende objecten, zoals pontons, drijvende kranen, graanelevatoren, baggermolens en aanlegsteigers vallen hieronder.

Voor werktuigen die zich ook motorisch verplaatsen is een WAM-verzekering vereist omdat ze voldoen aan de definitie van motorrijtuig in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en de Wegenverkeerswet.

Een graafmachine is een voorbeeld van een werktuig. De verzekering dekt het werkrisico; bijvoorbeeld als de graafmachine een elektriciteitskabel raakt. En het vervoer over de weg is gedekt; bijvoorbeeld als de graafmachine een auto aanrijdt.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit opzicht uit. De garagepolis is speciaal voor garagebedrijven omdat zij met opzicht te maken hebben.

De volgende dekkingsmogelijkheden zijn optioneel.

 • Dekking voor alle motorrijtuigen die eigendom zijn van het bedrijf.
 • Dekking voor objecten van cliënten.
 • Aansprakelijkheid voor schade die je personeel oploopt tijdens het werk
 • Aansprakelijkheid voor schade die met motorrijtuigen aan anderen wordt toegebracht.
 • Handelaarskenteken (z.g.n groene plaat).
Het vervoer van goederen is niet zonder risico en je loopt het gevaar dat je eigen goederen en/of die van derden beschadigd raken tijdens transport of opslag. Welke transportverzekering je nodig hebt, hangt af van je situatie. Als verlader, eigenaar, importeur en exporteur kun je niet rekenen op de verzekering van het ingeschakelde transportbedrijf, je hebt dan zelf een goederentransportverzekering nodig.
Als je regelmatig bestellingen bezorgt of als je met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loop je het risico op diefstal, vermissing en beschadiging.

Deze verzekering dekt deze risico’s tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.

Voor jou als beroepsvervoerder is een vervoerderaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen, die je voor anderen vervoert.

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving (AVC) en van internationale verdragen (CMR). Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.

Technische verzekeringen

De CAR-verzekering dekt schade die gedurende de bouwperiode aan het bouwwerk ontstaat door fouten in het ontwerp, gebruik van ondeugdelijke materialen of ondeugdelijke uitvoering van het werk. Schade door molestoorzaken en door bedrijfsstilstand is uitgesloten. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het financieel nadeel als hij inferieure kwaliteit en falend vakmanschap levert.

Onder schade valt een materiële beschadiging, het kapot gaan van iets. Alleen schade tijdens de bouwperiode is gedekt. Tijdens de zogenaamde onderhoudstermijn is er veelal een beperktere dekking. In toenemende mate wordt de CAR-verzekering gesloten door de opdrachtgever van het bouwwerk. In andere gevallen is de hoofdaannemer de verzekeringnemer; aannemers van eenvoudige bouwwerken sluiten ook wel een doorlopende CAR-verzekering. Voor het geval de aannemer onvoldoende dekking mocht hebben, kan de opdrachtgever een verzekering sluiten voor een verschil in condities). Betreft de verzekering het bouwen, c.q. monteren of assembleren van een installatie of een machine dan spreekt men doorgaans van een montageverzekering; deze omvat tevens dekking tegen schade door proefdraaien of beproeven.

Elektronica, zoals toegangscontrole besturingssystemen, tijdsregistratiesystemen, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen; zijn voorbeelden van elektronica die je als ondernemer wellicht in je onderneming gebruikt. Indien deze vaak gevoelige apparatuur beschadigd raakt kunnen de kosten in verband met vervanging, reparatie en arbeidsloon enorm oplopen. De elektronicaverzekering dekt de kosten van verlies, reparatie en het herstel van elektronische apparatuur.

Verzekering van in de polis gespecificeerde machines, in bedrijf of bedrijfsklaar opgesteld.. Gebruikelijk is dat de verzekerde in elke schade een in de polis per object vastgesteld eigen risico draagt. Aan acceptatie gaat bijna altijd inspectie door de verzekeraar vooraf; veelal vinden ook tijdens de loop van de verzekering periodieke inspecties door de verzekeraar plaats, mede met het oog op schadepreventie en het bijhouden van de verzekerde waarde.

Personeel, Zorg en Inkomen

Als ondernemer heb je geen inkomsten als je niet werkt.. Langdurig niet kunnen werken als gevolg van een ziekte of ongeval vormt een risico voor je bedrijf. Dit risico kun je afdekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.
Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt je  werknemer een uitkering als hij of zij door een ongeval invalide is of overlijdt. De verzekeraar bepaalt vooraf welk bedrag de werknemer krijgt.

De collectieve Ongevallenverzekering is voor werkgevers die hun werknemers een uitkering willen geven als ze een ongeval krijgen. Deze verzekering kan in de cao verplicht zijn gesteld.

Om ervoor te zorgen dat je medewerkers zich geen financiële zorgen hoeven te maken op hun oude dag is het regelen van een pensioen nu van belang. Om je nog beter van dienst te zijn hebben wij onze krachten gebundeld met andere regionale adviseurs. Dit doen wij onder de naam Polaris.

Polaris Pensioenen heeft zich gespecialiseerd in pensioenadvisering voor werkgever en werknemer. Niet met een standaardverhaal, maar met maatwerk. Afhankelijk van je situatie, wensen en behoeften geeft Polaris invulling aan je pensioenvraagstuk. Polaris ondersteunt je in de vorm van advisering, bemiddeling in de contractvorming met verzekeraars en – indien je er behoefte aan hebt – beheren zij de pensioenregeling.

www.polaris-pensioenen.nl

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die niet onder de AVB valt. Als een werknemer een ongeluk krijgt of op een andere manier schade oploopt tijdens het werk, ben je daarvoor als werkgever in principe aansprakelijk. Dit is het gevolg van het toekennen van werkgeversaansprakelijkheid in het Arena-arrest. Je kunt als werkgever de schadeclaim alleen afwenden als je kunt aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan. Je bent als werkgever is ook niet aansprakelijk als de schade het gevolg is van bewust roekeloos gedrag van je medewerker.

De zakenreisverzekering kan voor een individu worden afgesloten, maar ook als een collectieve voorziening binnen je bedrijf. De doorlopende zakenreisverzekering is voor ondernemers, zakenmensen, commissarissen, directeuren en staffunctionarissen die voor het bedrijf regelmatig naar het buitenland reizen. Met een collectieve verzekering zijn zowel jij als je werknemers van je bedrijf verzekerd, die voor zaken op reis gaan. Zakenreizen zijn meestal niet verzekerd op de particuliere reisverzekeringen.

De ziekteverzuimverzekering biedt je als werkgever de mogelijkheid om het risico van de loondoorbetalingverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wet Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) te verzekeren.

Op basis van deze wetgeving ben je als werkgever verplicht minimaal 70% van het loon (gemaximeerd tot het SV-loon) door te betalen in zowel het 1e als het 2e jaar van ziekte van een werknemer. Op basis van CAO-afspraken of afspraken in een arbeidsovereenkomst kan ook een hoger percentage van toepassing zijn.

Deze financiële verplichting kan worden afgedekt met een conventionele verzekering of een stop loss verzekering. Bij de conventionele verzekering heb je als werkgever een verzekering met een eigen risico in tijd per ziekmelding. Bij een stop loss verzekering heeft u een verzekering met een eigen risico in geld over een geheel kalenderjaar.

De ziekteverzuimverzekering kan worden aangevuld met dienstverlening op het gebied van ziektepreventie, -controle en -begeleiding.

Deze uitbreidingsmogelijkheid is van groot belang. Je hebt immers naast de verplichting tot het doorbetalen van salaris nog een andere verplichting. Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter heb je samen met je zieke werknemer de verplichting om te proberen je zieke werknemer op een goede manier en met de juiste begeleiding binnen een zo kort mogelijke termijn terug te laten keren in het arbeidsproces. Wanneer dit niet binnen je eigen bedrijf kan, dan moeten ook de mogelijkheden buiten je bedrijf worden onderzocht. Een goede begeleiding vanuit verzekeraar in combinatie met arbodienst is hierbij vaak gewenst.

Graag informeren wij je over de mogelijkheden

De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat wanneer je werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering ontvangt, zijn inkomen minimaal 70 procent is van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Als je werknemer na 2 jaren van ziekte nog niet (voldoende) hersteld is, wordt hij gekeurd voor een WIA-uitkering. Als je werknemer is voor ten minste 35 procent arbeidsongeschikt is, krijgt hij recht op een WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering, of een WGA-uitkering. In het begin krijgt hij meestal (tot maximaal 2 jaren) een aanvulling op zijn loon tot 70 procent van het oude loon.

Als de werknemer na deze periode tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is, krijgt hij een ander soort uitkering. Deze is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het nieuwe inkomen dat hij verdient met een nieuwe baan:

 • verdient hij meer dan 50 procent van wat hij nog kan verdienen? Dan krijgt hij een WGA-loonaanvullingsuitkering;
 • verdient hij minder dan 50 procent van wat hij nog kan verdienen? Dan krijgt hij een WGA-vervolguitkering.

Bij arbeidsongeschiktheid bestaat het inkomen van je werknemer dus uit het loon dat hij nog verdient, aangevuld met een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering. Ondanks deze uitkering kan zijn inkomen toch fors achteruitgaan. De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat hij minimaal 70 procent van zijn oude loon krijgt. Dit is gemaximeerd tot het SV-loon.

Wat is het SV-loon?

De overheid berekent de WGA-uitkering over het SV-loon. Is het loon van je werknemer hoger dan dit SV-loon? Dan krijgt hij over het deel van het loon boven deze loongrens, geen uitkering. Ook de uitkering uit de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) wordt berekend over het SV-loon. Het deel van het loon boven de SV-loongrens kun je op een andere manier verzekeren en wil met een collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers. Graag informeren wij je over de mogelijkheden.

Wanneer je werknemers langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, biedt de WIA hen een uitkering ter vervanging van het salaris. Deze uitkering betekent veelal een fors inkomensverlies. Met behulp van een WGA-Hiaat-, en WIA Excedentverzekering behouden werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid tenminste 70 resp. 80% van zijn laatstverdiende loon.”

De WIA wetgeving verzekert slechts het inkomen tot aan het maximum SV-loon. Voor werknemers die meer verdienen, is het meerdere in het geheel niet verzekerd. Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid terug op een aanzienlijk lager inkomen.

Met de WIA-excedentverzekering dekt men een gewenst percentage (70% tot 80%) van het jaarinkomen voor werknemers met een inkomen boven het maximum uitkeringsdagloon

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering na twee jaar ziekte. De hoofdregel is dat UWV deze uitkeringen uitvoert en de kosten voor rekening komen van jou als werkgever. Je betaalt hiervoor WGA-premie. Deze wordt jaarlijks opnieuw bekend gemaakt in de WHK-beschikking die de Belastingdienst je toestuurt. Onder voorwaarden kun je dit risico zelf dragen en herverzekeren, zodat je zelf meer regie hebt over de ontwikkeling van de premie, die mede wordt berekend op basis van verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers binnen je bedrijf.

De wetgeving en mogelijkheden rondom WIA, IVA en WGA zijn niet in een paar zinnen uit te leggen. Wij adviseren je hier graag over.

In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een basisverzekering af te sluiten die de kosten voor medische behandelingen dekt. Passend bij je situatie kun je extra verzekeringen afsluiten. Als werkgever kun je gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Neem je er zelf aan deel, dan kunnen je werknemers ook gebruik maken van de collectiviteitskorting. Wil je een offerte voor een zorgverzekering? Maak hier je berekening.

https://info.upiva.nl/tpc-mkb-polaris-verzekeringen-bv

Met welke vraag mogen we jou helpen?